Dětská skupina Černopolní

Od 1.9.2017 provozuje spolek Dětskou skupinu Černopolní, na adrese Černopolní 37A, v Brně. Toto zařízení je registrováno v evidenci provozovatelů dětských skupin u MPSV dne 22.8..2017. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006685

Dětská skupina Černopolní byla vytvořena s finančním přispěním ESF a MPSV v rámci projektu „ Dětská skupina Sluníčko dětem Černopolní“