Dětská skupina Náměstí 28.října

Od 1.9.2018 provozuje spolek Dětskou skupinu Náměstí 28.října, na adrese Náměstí 28.října 16, v Brně. Toto zařízení je registrováno v evidenci provozovatelů dětských skupin u MPSV dne 22.8..2018.

Dětská skupina Náměstí 28.října byla vytvořena s finančním přispěním ESF a MPSV v rámci projektu „ Dětská skupina Sluníčko dětem Náměstí 28.října 16“ CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008338.