Od 1.6.2016 provozuje sdružení Dětskou skupinu Sluníčko, na adrese Jana Babáka 11, v Brně – Králově Poli. Toto zařízení je registrováno v evidenci provozovatelů dětských skupin u MPSV dne 30.5.2016.

Od 1.6.2018 navazuje projektem "Se Sluníčkem k harmonii 2018-2020" CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008480.

Dětská skupina Sluníčko byla vytvořena s finančním přispěním ESF a MPSV v rámci projektu „ Se Sluníčkem k harmonii“ CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001739.