O montessori - Filozofie

Cíl a hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce Montessori pedagogiky 
Motto: „Pomoc mi, abych to dokázalo samo" 
Cílem je podpora života / příprava na život, harmonický rozvoj osobnosti.

Ústřední filozofie:

Dítě se učí skrze svou vlastní tvořivost. Vlastní individuální připravenost, vybírat si z vnějšího světa skutečnosti v závislosti na senzitivní období. V prvních třech letech pracuje podvědomá absorbující mysl, ve třetím až šestém roce probíhá zjemňování, zdokonalování smyslů výběrem.

Hlavní důraz se klade

 • Na připravené prostředí.
 • Odhalení skutečné přirozenosti dítěte.
 • Příkladné nehodnotící chování dospělých.

Hra je nahrazena skutečnou činností

 • Pomůcky přiměřené velikosti.

Svobodná volba

 • Pracovat na svém sebezdokonalování.
 • K zodpovědnosti /respekt před sebou, ostatními, prostředím.
 • K rozvoji sebepoznání /působení dítěte na okolí a zpět na sebe.

Ticho

 • Soustředění se na prožitek ticha a jeho vytváření (vnitřní vedení, kázeň).

Důstojnost:

 • Žádné odměňování, trestání, ponižování, srovnávání.
 • Názorně ukázat a dát prostor pro vlastní učení se.

Smíšený věk:

 • Možnost vztahových a sociálních zkušeností.

Autorita pedagoga/pečovatele je nahrazena vnitřní autoritou dítěte

 • Přirozenou potřebou dítěte je naučit se volnímu ovládání pohybů. Jen tak může dítě sklízet plody intelektu.