Koncepce & principy

Koncepce

Pozorování dítěte - odhalit, které citlivé období probíhá a nabídnout vhodnou pomůcku učební látku. 

Připravené stimulující prostředí.

  
Změna pedagogického myšlení - učitel pasivní, dítě aktivní.

  
Práce pedagoga/pečovatele - vlastní příprava a sebepoznávání. Trpělivě sleduje dítě, pomůže až v pravou chvíli. Děti jsou aktivní, pedagog/pečovatel pasivní - odolat pokušení zasahovat do činnosti dítěte. Láskyplný a nerepresivní přístup k dítěti může kladně ovlivnit život celé společnosti i budoucnosti lidstva. 

Svoboda k něčemu (zodpovědnosti)- respektování pracovního prostoru, ohleduplnost, spolupráce. 
Zaměření na proces.

Montessori materiál - umožňuje dítěti, aby samo odhalilo chybu. 

Harmonie s dospělými - zdravé společenské vztahy.

Principy

Absorbující mysl - spolupráce s rodinou - význam všedního prostředí, ve kterém dítě žije s dospělými, zejména v oblasti každodenního jednání, formování vlastních hodnotových představ, zvyků a návyků, způsobů oslav výjimečných událostí, ale i v tom, jak prožíváme bouřku, nálady, smutek, radost, hádky, uzdravování apod. To vše dítě vnímá.  


Senzitivní (vnímavé) období - dítě je citlivé na určité skutečnosti a naprosto ignoruje jiné. Dochází k modelování psychiky (schopnost adaptace na prostředí, osvojováni si řeči). Jedno období trvá určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať je využito nebo ne. Dát dítěti v daný okamžik, co potřebuje.  


Svoboda dítěte utvářena v podmínkách prostředí a v soužití s ostatními. Volba aktivity (pomůcka vždy v jednom exempláři), způsobu a délky práce, spolupráce.  


Připravené prostředí - světlé, estetické, vybízející k činnosti. Uspořádané zleva doprava, z hora dolů, od nejjednoduššího ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu.  


Vlastní výuka - koncentrace /polarizace/ osobnosti - dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouho na práci, která ho zajímá  
Tříkroková výuka. To je kostka 2. Dej kostku na stůl, polož kostku na podložku,... 3. Co je to?  


Sebekontrola - samokontrolný materiál