Co jsou to mikrojesle?

Stále probíhá zápis nových dětí!!!

Do mikrojeslí přijímáme děti od 6 měsíců do 4 let. Jedná se o pravidelnou péči v kolektivu maximálně 4 dětí.

Do mikrojeslí jsou přednostně přijímány děti s celodenní, každodenní docházkou a přihlášené v řádném termínu. V případě volné kapacity nabídneme místa zájemcům o zkrácenou docházku, a zájemcům o přijetí v průběhu školního roku.

Děti jsou do mikrojeslí přijímány na základě žádosti o umístění dítěte do mikrojeslí. Služba péče o dítě v mikrojeslích je poskytována bezplatně. Přijetím dítěte do mikrojeslí se zákonní zástupci dítěte stávají členy Občanského sdružení Sluníčko dětem z.s.. Před přijetím do péče je s rodiči sepsána smlouva o poskytování služby péče o děti v mikrojeslích a další potřebné dokumenty související s monitorováním podpořených osob.

Rodič si v žádosti sám zvolí, zda má zájem o dlouhodobou pravidelnou docházku nebo využije možnosti flexibilní služby v případě, že není kapacita plně obsazena. Do mikrojeslí přicházejí jen děti řádně přihlášené. Přednostně jsou zapisovány děti s dlouhodobou pravidelnou docházkou.

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu, 9 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

„Ze zahraničních zkušeností, kde obdobná zařízení fungují již řadu let, vyplývá, že služby poskytující péči o nejmenší děti by měly být dostupné všem zájemcům, tedy jako veřejná služba. Soukromá zařízení jsou totiž pro řadu rodičů finančně nedostupná,“ konstatuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Projekty na vznik a provoz mikrojeslí by měly být realizovány buď přímo obcí, nebo ve spolupráci s obcí. Příjemci finanční podpory budou úzce spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které nabídne komplexní poradenství a podporu, účast na workshopech, konferencích apod.

Cílem je pilotně ověřit nový systém služeb, v jejichž rámci je poskytována péče o předškolní děti, zajistit průběžné vzdělávání chův pro tato zařízení a zjistit možnosti zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a zájem o tuto službu. Na základě tohoto pilotního ověřování bude připraven komplexní návrh nového typu služby mikrojeslí včetně návrhu pro legislativní úpravy.