Organizace dne v Dětské skupině Sluníčko

7.00 - 8.30 scházení dětí, individuální činnosti, hry dětí , práce s Montessori materiálem, hudební činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové aktivity s dětmi, dramatizace
8.30 - 9.00 hygiena, svačina (mohou si děti připravovat samy)
9.00 - 9.30 koncentrace – uklidnění – elipsa,
individuální činnosti, hry dětí , práce s Montessori materiálem, hudební činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové aktivity s dětmi, dramatizace
práce s materiály – svoboda volby, individuální nebo kolektivní činnosti – projektová výuka...
učitel se věnuje jednomu dítěti nebo skupince, ale musí mít přehled o všech dětech ve třídě – učitel vede individuální záznamy o pokrocích dítěte a průběhu vzdělávání
9.30 - 9.45 hygiena, převlékání
9.45 - 11.15 pobyt venku (někdy se tam mohou přenášet všechny činnosti) za každého počasí kromě extrémního ( mráz,vánice, bouřka, silný déšť, extrémní horko…) pohybové aktivity venku
11.15 - 11.30 hygiena, převlékání
11.30 - 12.00 příprava na oběd, oběd – sebeobsluha, hygiena
12.00 - 14.30 příprava na odpočinek, pohádka, relaxační hudba, odpočinek dětí
14.30 - 15.00 hygiena, převlékání, odpolední svačina – jako dopoledne
15.00 - 17.00 zájmové aktivity, individuální činnosti, hry dětí , individuální práce s Montessori materiálem, hudební činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové aktivity s dětmi, dramatizace odcházení dětí domů

Program dne se liší v závislosti na věku dítěte, přizpůsobuje se potřebám a přáním dítěte a rodičů.