Koncepce a principy

Kateřina Baranová  |   244x  |  

Koncepce

Pozorování dítěte - odhalit, které citlivé období probíhá a nabídnout vhodnou pomůcku učební látku. 

Připravené stimulující prostředí.

Změna pedagogického myšlení - učitel pasivní, dítě aktivní.

Práce pedagoga/pečovatele - vlastní příprava a sebepoznávání. Trpělivě sleduje dítě, pomůže až v pravou chvíli. Děti jsou aktivní, pedagog/pečovatel pasivní - odolat pokušení zasahovat do činnosti dítěte. Láskyplný a nerepresivní přístup k dítěti může kladně ovlivnit život celé společnosti i budoucnosti lidstva. 

Svoboda k něčemu (zodpovědnosti)- respektování pracovního prostoru, ohleduplnost, spolupráce. Zaměření na proces.

Montessori materiál - umožňuje dítěti, aby samo odhalilo chybu. 

Harmonie s dospělými - zdravé společenské vztahy.

Principy

Absorbující mysl - spolupráce s rodinou - význam všedního prostředí, ve kterém dítě žije s dospělými, zejména v oblasti každodenního jednání, formování vlastních hodnotových představ, zvyků a návyků, způsobů oslav výjimečných událostí, ale i v tom, jak prožíváme bouřku, nálady, smutek, radost, hádky, uzdravování apod. To vše dítě vnímá. 

Senzitivní (vnímavé) období - dítě je citlivé na určité skutečnosti a naprosto ignoruje jiné. Dochází k modelování psychiky (schopnost adaptace na prostředí, osvojováni si řeči). Jedno období trvá určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať je využito nebo ne. Dát dítěti v daný okamžik, co potřebuje. 

Svoboda dítěte utvářena v podmínkách prostředí a v soužití s ostatními. Volba aktivity (pomůcka vždy v jednom exempláři), způsobu a délky práce, spolupráce. 

Připravené prostředí - světlé, estetické, vybízející k činnosti. Uspořádané zleva doprava, z hora dolů, od nejjednoduššího ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu. 

Vlastní výuka - koncentrace /polarizace/ osobnosti - dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouho na práci, která ho zajímá  Tříkroková výuka. To je kostka 2. Dej kostku na stůl, polož kostku na podložku,... 3. Co je to? 

Sebekontrola - samokontrolný materiál

Grafika - květina
Aktuality
Zveřejněno: 28.1.2022
Změna financování - nové ceny školkovného
Od 1.3.2022 přecházíme na státní financování a to znamená, že se mění ceník školkovného pro děti do 3 let a pro děti od 3 let :) 
Zveřejněno: 28.8.2021
Konec prázdnin

Už se nám blíží začátek září a končí prázdninový režim. Tím pádem už má naše DS na Drobném 30 provozní dobu od 7-17 hod. Těšíme se na všechny nové i stávající děti :)

Zveřejněno: 12.8.2021
Nová pobočka DS

Naše dětská skupina se přestěhovala z Náměstí 28. října 16, na adresu Drobného 30. Přijďte se podívat do útulného rodinného prostředí se zahradou. Budeme se na Vás těšit :)

Zveřejněno: 6.7.2021
Vítáme vás na webových stránkách

Máme nové webové stránky!

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Občanské sdružení Sluníčko dětem z.s.

Bzenecká 23,
628 00  Brno
IČ: 26606437
603 984 380
os.slunickodetem@seznam.cz

Zobrazit kontakty a mapu