O Montessori

Kateřina Baranová  |   843x  |  

Praktický život

Dítě si osvojuje základní dovednosti praktického života.
Péče o sebe (oblékání - procvičování rázného zapínání, česání se, mytí rukou,...)
Péče o prostředí (zametání, utírání povrchů, starost o květiny, zvířátko, prostírání stolu, přelévání, přesypání, třídění,...)

Smyslový život

Dítě se učí prostřednictvím všech smyslů. Pomůcky pro zjemňování sluchových, zrakových, čichových, chuťových a hmatových vjemů poskytují základ pro budoucí abstraktní učení se.

Matematika a předmatematické představy

Dítě si prostřednictvím konkrétně mluvící pomůcky zaznamenává do své buněčné paměti přesné jasné matematické informace /jednotka, stovka, čtverec, koule, metr, centimetr,...
U dětí v mladším věku pracujeme zejména s předmatematickými představami, které se dále rozvíjí.

Jazyk a jazyková výchova

Umění

Možnost hudebního, výtvarného, hereckého vyjadřování v souladu se svou volbou.

Kosmická výchova (biologie, botanika,zoologie, fyzika, chemie,zeměpis)

Zvláštní postavení ve výchově a vzdělávání zaujímá tzv. Kosmická výchova. Jejím smyslem je poskytovat dětem povědomí o vzájemných vazbách člověka a přírodního prostředí a přispívat s vytváření zodpovědnosti každého jedince. Člověk je přirozenou součástí kosmu. Všechny věci v kosmu, v přírodě i v našem okolním světě existují ve vzájemných závislostech. Nic se neděje beze smyslu, nýbrž vše podléhá určitým zákonům. Ani člověk nemá právo tyto zákony porušovat, ale má se chovat jako součást celku.

V předškolním věku mají děti možnost poznatky o přírodě a životě v ní získávat tím, že provádějí praktické pokusy v těchto oborech. Například sledují jaký vliv má nedostatek kyslíku na hoření svíčky nebo jak se mění skupenství vody. Pozorují vliv nedostatku či nadbytku vláhy a světla na růst rostlin, pečují o rostliny, chovají zvířátka.

Praktické poznávání činností na zahradě, v přírodě. Biologické a botanické oblasti se představují dětem věrohodnotnými obrazy s přesným jazykových doprovodem. Výchova k míru je součástí kosmické výchovy. V užším slova smyslu jde o to, zabránit vzniku konfliktů mezi dospělým a dítětem. V širším slova smyslu si Marie Montessori přála, aby žili lidé na celém světě v míru, přátelství a porozumění.

Grafika - květina
Aktuality
Zveřejněno: 17.7.2023
Zápis do DS

Stále přijímáme od září nové děti do dětské skupinky. Přijďte se za námi a našimi malými kamarády podívat. 

Zveřejněno: 16.7.2023
Soukromé facebookové stránky pro naše rodiče

Máme i soukromou facebookovou stránku pro naše stávající rodiče, aby věděli, co s dětmi děláme a neunikla jim žádná informace :) Každý se může připojit. Najdete nás pod názvem: Dětská skupina Sluníčko, Drobného 30.

Zveřejněno: 28.1.2022
Změna financování - nové ceny školkovného
Od 1.3.2022 přecházíme na státní financování a to znamená, že se mění ceník školkovného pro děti do 3 let a pro děti od 3 let :) 
Zveřejněno: 28.8.2021
Konec prázdnin

Už se nám blíží začátek září a končí prázdninový režim. Tím pádem už má naše DS na Drobném 30 provozní dobu od 7-17 hod. Těšíme se na všechny nové i stávající děti :)

Zveřejněno: 12.8.2021
Nová pobočka DS

Naše dětská skupina se přestěhovala z Náměstí 28. října 16, na adresu Drobného 30. Přijďte se podívat do útulného rodinného prostředí se zahradou. Budeme se na Vás těšit :)

Zveřejněno: 6.7.2021
Vítáme vás na webových stránkách

Máme nové webové stránky!

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Občanské sdružení Sluníčko dětem z.s.

Bzenecká 23,
628 00  Brno
IČ: 26606437
603 984 380
os.slunickodetem@seznam.cz

Zobrazit kontakty a mapu